Veel gestelde geloofsvragen

‘Wie is God?’

Leuk dat je met deze vraag begint; ’t is echter ook één van de moeilijkste! Waarom? Omdat God’s bestaan niet echt rationeel te bewijzen is. Het is misschien nog het best te vergelijken met het bewijs dat de wind bestaat: dat kan ik ook niet in een doosje stoppen en laten zien, maar toch voelt iedereen wind en daarom zijn de meeste mensen bereid te aanvaarden dat de wind bestaat.
Het bestaan van God is nog lastiger te bewijzen; toch is het een hele goede vraag en zeker het onderzoeken waard! Ik zou wat over God in z’n algemeenheid kunnen zeggen bijv.: Hij is de schepper van het heelal en de aarde en alles wat daarop leeft of: Hij is liefde of: Ik zou wat over Hem kunnen zeggen in persoonlijke zin, hoe ik Hem ervaar bijv.: Hij is mij als een vader en moeder of: Hij helpt mij als ik het moeilijk heb of: 
Maar wat ik ook nog meer intyp: het maakt de definitie of beschrijving nooit compleet, simpelweg omdat Hij veel groter is dan ik sowieso kan bevatten.
Ok, dit antwoord is erg incompleet maar hopelijk net genoeg om je zelf op zoek te laten gaan naar wie Hij is. Eén ding zou ik zeker nog willen zeggen: het is absoluut de moeite waard op zoek te gaan naar een antwoord op deze vraag en het niet op te geven totdat je tevreden bent over het antwoord dat je hebt gevonden.

Als God bestaat waarom is er dan zoveel ellende?

Als je deze vraag stelt, ben je dus blijkbaar bereid eventueel te accepteren dat Hij zou kunnen bestaan. Maar je vooronderstelt nog meer namelijk dat ALS Hij bestaat dat Hij dan absoluut geen ellende wil! Dat is grappig: blijkbaar heb je al een soort beeld van God!
Maar goed: de vraag. Daar kan ik gedeeltelijk wel een antwoord op geven: ik geloof niet dat Hij de ellende veroorzaakt maar dat armoe, milieuvervuiling, kindersterfte, oorlog etc. door ons mensen wordt veroorzaakt.
Maar natuurrampen dan? Goed punt, althans voor een deel want een deel van onze natuurrampen zal ongetwijfeld veroorzaakt worden door ons ingrijpen en ons onverstandig omgaan met grondstoffen e.d. Misschien wel alle natuurrampen, misschien ook wel niet: op dit moment is in ieder geval niet te bewijzen dat alles door menselijk interventie komt.
Er is echter nog een ander punt wat mij doet erkennen dat ik maar gedeeltelijk een antwoord heb op deze vraag: ik geloof zeker dat een heleboel ellende door onszelf op de hals wordt gehaald maar ik kan niet goed bepalen hoe het feit dat God almachtig is (dus alles kan) zich verhoudt tot de keuzevrijheid die Hij aan de mens gegeven heeft. Want dat geloof ik wel: nl. dat ik geen marionet ben maar zelf keuzes kan en mag maken en dat ik daarmee gedeeltelijk mijn eigen leven bepaal.
Waarom God dan niet, als Hij toch almachtig is, alles in één keer in orde maakt zodat alle ellende voorbij is? Het staat je altijd vrij dit aan Hemzelf te vragen en persoonlijk geloof ik dat de tijd nog een keer gaat komen dat Hij alles herstelt en er rechtvaardigheid op aarde zal zijn en geen ziekte en oorlog meer maar: zolang Hij dat nog niet gedaan heeft is het mede mijn verantwoordelijkheid dingen te herstellen.

Waarom zijn er zoveel kerken?

Ik was al bang dat je deze vraag een keer zou stellen. Er zijn twee redenen aan te geven, een negatieve en een positieve:

  • op grond van persoonlijk emoties, gebreken en gevoeligheden zijn er kerken gesplitst. Officieel vaak op grond van leerstellingen of meningsverschillen maar in de praktijk spelen eerdere genoemde redenen een minstens zo belangrijke rol;
  • mensen verschillen nogal in beleving en achtergrond en daarom hebben verschillende kerken soms een verschillende “kleur” of “cultuur” terwijl ze eigenlijk nauwelijks verschillen. Dat laatste is dan ook niet erg en dat soort kerken werkt soms wel samen op verschillende gebieden.

Zonde? Wat is dat toch voor raar woord?

Zonde is inderdaad een woord waar je nogal last van kunt hebben op verschillende manieren en komt inderdaad in christelijke kringen voor. Sommigen vertalen zonde met “je doel missen”. Dat kan een werkbare definitie zijn. Als we in de bijbel kijken dan is het eigenlijk, in z’n algemeenheid, vrij simpel: alles wat niet voldoet aan de regel “God liefhebben met alles wat je in je hebt en je naaste als jezelf” is zonde.

Sommigen, dat ben ik met je eens, gaan veel te zwaar gebukt onder een (onjuist?) zondebesef maar anderen wimpelen gewetensbezwaren weer veel te gemakkelijk weg.
Het is ook een moeilijke regel om je helemaal aan te houden en iedereen gaat wel meer dan eens de fout in wat dat betreft. Het is echter een denkfout te veronderstellen dat God ons het liefste afserveert vanwege die zonden. Hij wil echter wel afrekenen met zonde en het sterven van Jezus Christus maakt dat mogelijk ZONDER dat er met ons afgerekend wordt. Eigenlijk wel erg tof van Hem!