We hebben wat te vieren! elke zondag om 10:30 uur

Visie

De Thuiskerk wil aansluiten bij het verlangen van ieder mens om een plek te hebben, waar hij of zij thuis mag komen: thuiskomen bij God, thuiskomen bij elkaar en thuiskomen bij jezelf.

Uitgangspunten:

  • Liefde – ieder mens is waardevol en geliefd door God

  • Acceptatie – er is ruimte om te zijn wie je bent

  • Ontspannen – er moét niets

  • Hoop – in elke vastgelopen situatie is er hoop

  • Samen – elkaar ontmoeten en steunen

Kerk

Er zijn verschillende vormen van kerk-zijn. De Thuiskerk heeft gekozen voor kleinschalig, persoonlijk en ontspannen.

Wij voelen ons verbonden met vele andere kerken in Deventer.
Wij hebben geen vaste voorganger; wel hebben we een team dat nadenkt over wat belangrijk is voor de Thuiskerk. We noemen dat team de huisraad.

We kennen geen lidmaatschap of verplichte financiële bijdragen. Wel kun je een gift geven of iets overmaken. Wij zijn ANBI erkend.
Om onderlinge communicatie mogelijk te maken hebben we een adreslijst met namen, telefoonnummers en mailadressen. Je bepaalt zelf of jouw gegevens op die manier worden gedeeld.

Samenkomst 

Bij ons staat persoonlijk contact centraal. We willen elkaar leren kennen en samen God zoeken en ontmoeten. Wij houden ’s zondags om half 11 een samenkomst. In een kleine gemeente als de onze mag ieder zich vrij voelen om te reageren op wat er gezegd wordt.

Wie dat wil, kan in overleg een bepaalde taak op zich nemen. Wij gaan er van uit dat dingen geleerd worden door ze te doen. Het hoeft dus niet perfect te zijn.

Kinderen zijn van harte welkom. Het eerste gedeelte van de dienst zij er bij, daarna hebben zij hun eigen programma.

Elke eerste zondag van de maand vieren wij het avondmaal. Ook de kinderen zijn daarbij welkom.
Elke derde zondag van de maand hebben wij een “ieder-heeft-iets”- dienst, waarin ieder die dat wil, spontaan of voorbereid, een bijdrage kan hebben.
We sluiten elke samenkomst af met koffie, thee en taart. We hebben wat te vieren, vinden we!