De Thuiskerk Deventer is een plaats waar mensen thuis kunnen komen bij God, zichzelf en elkaar, gebaseerd op de liefde, aanvaarding en vergeving zoals Jezus Christus die ons heeft voorgeleefd.

De Thuiskerk wil aansluiten bij het verlangen van ieder mens om een plek te hebben waar je thuis mag komen:

  • Thuiskomen bij God
  • Thuiskomen bij elkaar
  • Thuiskomen bij jezelf

Ons uitgangspunt is de liefde van God: ieder mens is waardevol en geliefd door God de Schepper. Het leven heeft zin en doel. In elke vastgelopen situatie is er hoop. Wij geloven en weten uit eigen ervaring dat God mensen en situaties kan veranderen.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat we met elkaar voor een sfeer zorgen waarin ieder zich op zijn/haar gemak kan voelen.

De kernwoorden voor ons zijn: liefde, aanvaarding, vergeving, vrijheid en vertrouwen.

Dat maakt het makkelijker te ontdekken dat je waardevol bent zoals je bent.