Bijbeltekst van deze week

Lucas 1 vers 78 en 79

Want het hart van onze God loopt over van liefde en goedheid. Een hemels licht zal op ons schijnen,
zodat de mensen die in het donker en de schaduw van de dood zitten, weer kunnen zien en wij op de weg van de vrede worden gebracht.